חדשות ואירועים
קול קורא להגשת נושאים לעבודות הנצחה לשנת 2019 - הארכת מועד ההגשה

קול קורא להגשת נושאים לעבודות הנצחה  לשנת 2019

קהל היעד: תלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה וסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, יוצאי קהילות ווהלין

איגוד יוצאי ווהלין מעודד תלמידים בכיתות ז' –י"ב וסטודנטים להגיש הצעות לנושאים להכנת עבודות שינציחו את

קהילות ווהלין אשר הושמדו בשואה.

התחומים:

·         עבודת שורשים שתכלול סיפורי משפחה, אירועים, הישרדות, הצלה, עלייה לארץ.

·         ראיונות עם שורדים ו/או יוצאי העיירות שיכללו סיפורים אישיים וזיכרונות. אפשר הקלטות בליווי תמליל.

·         רשמי ביקור בווהלין. חוויה אישית + תמונות ו/או סרט.

·         מחקרים שעוסקים בחיי הקהילות: מוסדות, אישים, תנועות נוער, אירועים מיוחדים וכו'. 

המחקרים יכולים להתבצע במסגרת עבודות גמר של תלמידי תיכון לבגרות בהיסטוריה, 

או עבודות סמינריוניות באוניברסיטאות.

הצעת נושא לעבודה  צריכה לכלול תקציר (2-3 שורות) ורשימת מקורות.

את ההצעות יש לשלוח למייל  wohlinorg@bezeqint.net עבור "וועדת המלגות"  עד לתאריך 1.1.2019.

יש לציין שם, שם משפחה, גיל, שם ביה"ס וכיתה, שם הקהילה, מספר טלפון נייד.

ההצעות ייבחנו ע"י "ועדת מלגות". שולחי ההצעות שיאושרו על ידי הוועדה יקבלו הודעה.

את ההצעות המאושרות יהיה על המציעים להגיש כעבודה, על פי ההנחיות להלן, עד לתאריך 2.6.19

מבנה העבודה

·         הגדרת הנושא

·         הסיבות לבחירת הנושא

·         גוף העבודה

·         דיון

·         מסר אישי

·         ביבליוגרפיה (מחקרים - לפחות 5 מקורות. תחומים אחרים – לפחות 2 מקורות ) .

היקף העבודה

·         אורך: לתלמידים: לפחות 10 עמודים  A4,  לסטודנטים: לפחות 20 עמודים A4.

·         גופן: David 12

·         רווח: שורה וחצי

כאמור, הגשת ההצעות וכתיבת העבודות מיועדת לתלמידים יוצאי ווהלין בלבד.

כל מי שהצעתו תתקבל, יתבקש, בנוסף להגשת העבודה, להשתתף גם במיזם "תרומה לקהילה" בתחומים שונים 

לפי בחירתו. לדוגמא: הקלדה של שמות הנרצחים בני הקהילה, סריקה של דפי הנצחה וכו'.

העבודות תיבדקנה על ידי "וועדת המלגות", שתקבע את העבודות הראויות לקבלת מענק.

המענקים לתלמידים יהיו בגובה 500-1500 ₪, לסטודנטים 3,000-5,000 ₪. העבודות הזוכות יפורסמו באתר 

האינטרנט של האיגוד וחלקן גם ב"ילקוט ווהלין".

שאלות והתייעצויות ניתן להפנות למייל  wohlinorg@bezeqint.net עבור ועדת המלגות.

 

                                                      בכבוד רב,  ועדת המלגות – איגוד יוצאי ווהלין