חדשות ואירועים
מועדי אזכרות תשע"ט 2019

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2019 בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10  גבעתיים 

 

 

שם הקהילה

מועד האזכרה

 

שעה

 

מיקום

 

שם המזמין

 

מספר טלפון

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

כנס

האשט

ה'

כ"ה אייר תשע"ט

30.5.19

18:00

אולם התייחדות

טובה רוטנברג

052-3492330

כנס

אוסטראה

ב'

כ"ט אייר תשע"ט

3.6.19

18:00

 

אולם

חסיה לבקוביץ

052-2656681

קוריץ

ב'

ז' סיון תשע"ט

10.6.19

18:30

אולם התייחדות

יוכבד הלפרין

050-6340858

קובל, מצ'יוב והסביבה

א'

ו' אלול תשע"ט

8.9.19

17:30

אולם התייחדות

מלי וורוצלבסקי

052-6217380

לוצק

  ד'

י"א אלול תשע"ט

11.9.19

18:00

אולם התייחדות

יעקב מור

054-4701849

אזכרה כללית

אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה, בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא, דמידובקה, קולקי, האשט, ויז'בה, זדולבונוב, רטנה, זופייבקה, טוצ'ין, טורצ'ין, טרוביץ', לאחווה, לודביפול, לודמיר, מיזוץ', מנייביץ', מלינוב, מרוויץ, סטפאן, פוריצק, קולקי, קוסטופול, קיברצה, קלבן, קמין- קושירסקי, קריפה, קרמניץ, רובנה

א'

ט"ו אלול תשע"ט

15.9.19

18:00

התכנסות

 

19:00

תחילת הטכס

אולם

יאיר אפל

03-5717621

רוקיטנה, סארני,דומברוביצה, ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ,   אנטונובקה, הורודץ והסביבה

ב'

ט"ז אלול תשע"ט

16.9.19

18:30

אולם

 

רפי שפירא

054-4407111

          רוזישץ'

    ד'

י"ח אלול תשע"ט

18.9.19

18:00

 התייחדות

  אהרון גוטליב

   054-4834201

סרניק

ד'

כ"ה אלול תשע"ט

25.9.19

18:00

חדר 9

אהרון יושפה

052-2312171

לובומל

א'

כ"ב אלול תשע"ט

22.10.19

18:00

חדר 9

שרה בראונשטיין

03-6775242

מזיריץ'

ב'

כ"ג אלול תשע"ט

23.10.19

17:30

אולם התייחדות

ישראל זינמן

04-8334855

ורקוביץ-אוזיראן

א'

 כ"ח תשרי תש"פ

 

27.10.19

18:00

אולם התייחדות

 

ציפי קרליץ

050-6282338

דובנא

ג' 

 ל' תשרי תש"פ

 29.10.19

18:00 

אולם התייחדות

שולה שחר

050-5741106

כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל