פרטיזנים ולוחמים
יהודים לוחמים

כמיליון וחצי חיילים יהודים השתתפו במלחמה בשורות צבאות בעלות
הברית. כרבע מיליון מהם נפלו בכל הצבאות והמחתרות. מספרם המוערך של
הפרטיזנים היהודים הלוחמים כ 99,222- וב"מחנות משפחה" כ 12,222- נוספים.
באתר לטרון )ליד אנדרטת השריון( מתוכנן לקום מוזיאון לזכר החיילים
היהודים במלחמתם נגד הנאצים. יהיה זה אתר זיכרון לכל הלוחמים היהודים.