פרטיזנים ולוחמים
חובר אליהו
חייצ'וק זושיה
חובר אשר
חייצ'וק יוסף
חזן דוד
חייצ'וק רחל
חייט בלומה
חסיס חיים
חייט דוד
חפץ אביגדור
חייט ישראל
חרפק גרשון אידל
חייט שמואל
חרצ'יק יוסף