פרטיזנים ולוחמים
כגן אפרים
כץ יודל
כגן יוסף-דב
כץ יעקב
כגן יוסף-יצחק
כץ לוני
כגן נחום
כץ ליאון
כץ דוד
כץ מיכאל
כץ דוד
כץ פדיה
כץ חיים
כצמן גרשון