פרטיזנים ולוחמים
מודריק זעליג
מלניק פסח
מודריק חיים
מלר דוד
מודריק יהושע
מלר יוסף
מודריק יעקב
מלר מיכאל
מודריק מאיר
מנדלבוים מרדכי
מוריק אריה
מנדלוביץ יעקב
מוריק יוסף
מנדלוביץ ישראל
מוריק סנה
מנדלזון מרדכי
מייסטל שמאי
מניוק בן ציון
מילכיקר גדליה
מנץ יצחק
מילכיקר פייבל
מעלניצר יצחק
מילשטיין משה
מקלר חיים
מינץ יהודה
מראל מתיס
מינקובסקי אשר
מרגוליעס אברהם
מינקובסקי ברוך
מרדר הירש
מירוצ'ניק אשר
מריינר ישראל
מליק בן-ציון
מרין אברהם
מלכיור שמעון, ד"ר
מרין בצלאל
מלמד דב
מרין חיים
מלמד יהודה
מרמלשטיין ד"ר
מלמד פרידל
מלמדיק יהודה
מלניצר יעקב