פרטיזנים ולוחמים
נגל ברוך
ניימן פנחס
נגל לייבל
נימצוביץ סנדר
ניידן הרשיל
ניסמן חיים
ניידן יעקב
נתן קלצקי
ניימן אברהם
נתנאל אפרים