פרטיזנים ולוחמים
סאסנע מאיר
סוקול רוניה
סגל חיים אליעזר
סוקול שלמה
סגל יוסף
סוקולובסקי שלמה
סגל יצחק
סורביץ אטל
סגל לייבל
סורביץ משה
סגלוביץ שלום
סחיש סומר
סוננזון שלום
סטולר נתן
סוסל אברהם בן יעקב
סטפק אליעזר
סוסל אברהם בן יצחק
סטפק יוסף
סוסל חוניה
סטרייער מרדכי
סוסל טייבל
סינגל בערל
סוסל יוסף
סינגל שלום
סוסל מנחם
סירזיק יעקב
סוסל פנינה
סליבקה שמעון
סוסל צביה
סליבקין אייזיק
סוסל ראובן
סליבקין מרדכי
סוסל שאול
סליבקין פנחס
סוסניק נח
סליווקה חיים
סופר חיים
סמולא אליהו
סופר טוביה
סמולה אדיק
סוקול אהרון
סמולה רפאל
סוקול חיים לייב
סנדיוק אליעזר
סוקול פרדל
סנדיוק דב
סנדיוק יואל
סקולר ברוך
סקולר דבורה
סקופ בצלאל
סקופ גבריאל