פרטיזנים ולוחמים
פדר )מוז( אסתר
פורשפן משה
פוגל יעקב
פז יהושע
פוגצ'וב פונגץ' מיכאל
פטרוך משה
פוטש סיומה
פיאלקוב ישראל
פוטשניק אריה
פיאלקוב לייבל
פוכטיק )מרין( פייגה
פיאלקוב נחמן
פוכטיק אברהם
פיאלקוב שלמה
פוכטיק יצחק
פיוון משה
פוכטיק ישראל
פיזנהולץ יוסף
פולישוק יהודה
פיטשניק ברוך
פופקה משה
פייגלשטיין אליהו
פוקס אלקה
פייגלשטיין זלמן
פוקס משה חיים
פייגלשטיין יעקב
פוקס ראובן
פייגלשטיין יצחק
פוקס רבקה
פייגלשטיין סנדר
פוקסמן יעקב
פייגנבוים בנימין
פוקסמן פנחס
פיינגלשטיין ישעיהו
פורוחובניק יחיאל
פיינטוך אליהו
פורטנוי דוד
פיינמן יעקב
פורטנוי פייביש
פיינמן ישראל
פורטנוי תיאודור
פיינמן מיישל
פורים ברל
פייקוב יהודה
פורים שמואל
פייקוב שמעון
פינגרהוט אברהם
פלדמן חיים
פינס ברוך
פלדמן יצחק
פינצ'וק אריה
פלדמן שבתאי
פינצ'וק ישראל
פלדמן שלום
פינצ'וק שלום
פלדנקרייז משה
פינקל משה
פלוטניק ניסל
פינקל קהת
פלוס ראיא
פינקלשטיין יצחק
פלושניק דוד
פינקלשטיין עקיבא
פליישון אהרון
פיק יעקב
פליישון מרדכי
פיק ישראל
פליישמן בוריס
פיק פסח
פנטורין פיטיה
פיקמן יוסף
פקהויז יצחק
פירט אייזיק
פרבר שמואל
פירט אייזיק
פרגל אברהם
פישמן זלמן
פרגל שלמה
פישמן ליובה
פרדמן צבי
פישפיידר שמואל
פריד אפרים, ד"ר
פל בערל
פרידמן שלמה
פל גניה
פרייד טוביה
פלאש אשר
פרימרמן דוד
פלאש ישעיהו
פרלוב אהרון
פלאש ישראל צבי
פרלוביץ ברוך
פלאש משה
פרליוק אידל
פלדמן בנימין
פרלשטיין יעקב
פלדמן ברוך
פרלשטיין לייבל
פלדמן זליג
פרלשטיין משה
פרלששטיין פנחס
פרפל שלמה חיים
פרמן ברוך
פרצ'יק ברוך
פרנקל אשר
פרצ'יק יהושע
פרפל יוסף
פרצ'יק יוסף