פרטיזנים ולוחמים
צ'חובוי נח
צביבל ישעיהו בן דב
צ'מורש מרדכי
צביבל ישעיהו בן שלמה
צ'צ'יק דוד
צביבל מאשה
צ'צ'יק מרדכי
צודיק נח
צ'רטוק יצחק
צוויגנבוים מיכאל
צ'רטוריסקר יצחק
צווימן רחביה
צ'רטוריסקר מאיר
צויבל שלמה
צ'רני שעיה
צוקרמן ישראל
צ'רפק חיה
צימרמן שאול
צ'רפק מאיר
צימרמן שמואל
צ'רפק מרדכי
צינוביץ משה
צ'רפק שושנה
צינקר דוד
צביבל יוסף
ציפורין יעקב
צביבל יעקב )אליושה(
צצקס יהודה