פרטיזנים ולוחמים
חוברת לזכר הפרטיזנים

חוברת לזכר הפרטיזנים היהודים בווהלין

 למשפחת הפרטיזנים והלוחמים היהודים מחבל ווהלין,

במסגרת פעילותינו להנצחת פועלם של הפרטיזנים והלוחמים

היהודים מחבל ווהלין זכינו להביא לדפוס חוברת המנציחה

כאלף שמות של פרטיזנים ולוחמים יהודים שנפלו בקרב או

שנפטרו במהלך השנים שחלפו מאז הסתיימה מלחמת העולם

השנייה.

רשימה זו היא פרי עמל רב שהושקע כדי לאתר את השמות.

במידה ונשמטו שמות של פרטיזנים ולוחמים שלא היו ידועים

לנו, אנחנו מתנצלים ומבקשים את סליחתם.

אברהם ביבר ובוריס בריק

 

יזמו  וערכו: אברהם ביבר ובוריס בריק

עריכה: ד"ר רותי לוסטינג (בריק)

עיצוב ועריכה גרפית: אלון פלד 

 

יום הזכרון לשואה ולגבורה תשע"א 2011 


 

                                                                                                                                             בוגן, פרטיזן 1943