פרטיזנים ולוחמים
רשימת לוחמים  א

אבוגוב אלעק

אוסטרובסקי מרדכי
אבינוביצקי ליפא, ד"ר
אוסטרובסקי סיומה
אברוך מאיר
אוסטרובסקי פנחס
אברך אייזיק
אוצר לייזר
אברך דב
אוצר משה
אברך יוסף
אורמלנד אהרון
אברך פייגה
אורמלנד פנחס יצחק
אגבר דב
אורנשטיין משה
אדלשטיין משה
אחינתן אביעזר
אהרונסון ידידי שלמה
אידלמן שלום                                   
אובסיינקו גבריאל
איזנשטין מישה
אודלר ישעיהו
איזנשטין פסח
אודרברג שלמה
איידלמן חנן
אודרמן הרץ

       
אייזן אריה

אוזרר אייזיק
אייזן מלכה
אוטניק לייב
אייזנברג בערל
אולבסקי מרדכי
אייזנברג פנחס
אולשינקר יוסף
אייזנברג צבי
אולשנסקי יוסף
אייזנברג רחל
אולשנסקי צבי
אייזנמן מאיר
אולשנסקי ראובן
אייזנשטיין אהרון
אוסובסקי מיכאל
אייזנשטיין אפרים
אוסטייאר שייקה
איינבינדר לייב

אילן משה
אלברט פרידל
אינגבר בנימין
אלוני חיים
אינגבר הירש
אלטר יהודה
אינגברג )קרוין( פנינה
אנגל מאיר
אינגברג זאב
אנחוביץ שיינדל
אינקלס נפתלי
אפלבוים איסר
אלבוים דוד
אפרת שמואל
אלברט זיוויל
אריון משה